Allmennpraksis

Forebyggende behandling
Forebygging av tannsykdom er alltid bedre enn behandling i ettertid. Vi legger derfor stor vekt på informasjon og instruksjon i hvordan du best tar vare på tennene dine.

Forebyggende tannpleie utføres daglig ved hjelp av følgende:

  • pussing med myk tannbørste
  • bruk av tanntråd/tannstikker/interdental-børster
  • fluor

Ved behov, gis også individuell kostholdsinformasjon. Det viktigste er å unngå mellommåltider og hyppige inntak av sukkerholdig/syrlig drikke som forårsaker syreangrep på tennene og gir hull (karies).
Som en del av den forebyggende behandlingen, fjerner vi tannstein, belegg og misfarging ved hver avtalte kontroll.

Jevnlige kontroller med innkalling
Det anbefales jevnlig kontroll av tenner og munnhule slik at potensiell sykdomsutvikling blir observert av tannlege tidligst mulig, samt at rutinemessige røntgenbilder tas. Vi tilbyr faste individuelt tilpassede innkallingsintervaller.

Fyllingsterapi (hvite fyllinger, porselen og gull)
Alle tannrestaureringsmaterialene vi bruker er CE-merket (Conformité Européenne) og sikrer krav til helse, miljø og sikkerhet for markedsføring i EØS-området.

Hvite fyllinger
Kompositt er det fyllingsmaterialet som vanligvis brukes i hvite fyllinger. Komposittfyllingene er estetisk meget bra, nesten usynlige. Ulempen med kompositt er fare for spaltedannelse og noe begrenset holdbarhet. Hvite fyllinger kan gi ømhet/ising i tannen i en kortere eller lengre periode etter at fyllingsterapien er utført. I dag har kompositt erstattet amalgam som fyllingsmateriale.

Porselen
Porselen er et alternativ til store hvite fyllinger. Det er et godt og forholdsvis holdbart fyllingsmateriale som er pent å se på. Porselensinnlegg/onlays har en mer omfattende produksjonsprosess enn komposittfyllinger fordi de må støpes hos tanntekniker etter at tannlegen har tilslipt (preparert) og tatt avtrykk av tannen. Innlegget støpes i forsterket porselen og sementeres til tannen med en lysherdende kompositt ved neste besøk. Porselensinnlegg gir derfor høyere kostnader enn hvite komposittfyllinger.

Gullinnlegg
Gullinnlegg regnes tradisjonelt som "Rolls-Royce" blant fyllinger og har vært brukt siden tannlegefagets begynnelse. De er meget slitesterke og meget holdbare. Gullinnleggene støpes hos tanntekniker etter at tannlegen har tilslipt (preparert) og tatt avtrykk av tannen. Ved neste tannlegebesøk, sementeres gullinnlegget til tannen. Ulempene ved et gullinnlegg er en liten risiko for galvanisk reaksjon (batteripol-effekt) mot andre metaller (amalgam).

Porselensfasader
Porselensfasader (skallfasetter) er tynne porselenslaminater som limes utenpå tennene i fronten. Fasadene kan brukes når du ønsker å forandre på tennenes form, lukke mellomrom eller dekke alvorlig misfarging/misdannelse i emaljen. Porselenslaminater lages av tanntekniker basert på avtrykk utført av tannlegen etter forsiktig tilsliping av tannen. Laminatene sementeres med lysherdende kompositt ved neste besøk.

Kroner
En krone er en kunstig oppbygd tann som festes til en tilslipt tann/rot. Krone lages når tannen er så ødelagt at den ikke kan repareres med en fylling. Tannen tilslipes/prepareres, og det blir tatt avtrykk som leveres til tanntekniker. Tanntekniker fremstiller en krone som er laget av gull og porselen eller kun forsterket porselen. Denne sementeres til tannen/roten ved neste besøk.

En krone tåler mye, er svært holdbar, estetisk pen og føles som en ekte tann. Kroner i seg selv er nesten uslitelige, men roten kan fortsatt utsettes for tannråte/karies. God tannhygiene er derfor meget viktig, samt regelmessig kontroll hos tannlege.

I enkelte tilfeller vil det være nødvendig å rotfylle tannen og deretter fremstille en stift for å få tilstrekkelig feste/grep rundt tannen til å lage en krone.

Broer
Når en eller flere tenner mangler, kan disse erstattes med en bro. Det forutsetter gode nabotenner som broen kan festes til. Festetennene tilslipes/prepareres, og det blir tatt avtrykk som leveres til tanntekniker. Tanntekniker fremstiller en bro som er laget av gull og porselen. Denne sementeres til tennene/røttene ved neste besøk.

En bro er vanligvis meget holdbar, føles og ser naturlig ut. Det er viktig at pasienten er nøye med renhold og får regelmessig oppfølging av tannlege for kontroll av broen.

Alternativet til en bro er kjeveortopedisk lukning av tannluken(e) (regulering), implantat eller en delprotese.

Implantat
Et implantat er en titanskrue som opereres ned i kjevebenet av oralkirurg. Implantatet fungerer som en kunstig rot for påsetting av krone eller bro. Implantatet er en varig løsning og brukes som alternativ til bro dersom man ikke ønsker å preparere på nabotennene eller mangler bropilarer / støttetenner til en bro.

En forutsetning for implantatet, er tilstrekkelig tykkelse på kjevebenet. Alternativt kan kjeven rekonstrueres med et kunstig materiale.

Implantatbehandlingen starter gjerne med å fjerne den eksisterende tannen som skal erstattes, med dertil ventetid på omtrent tre måneder. Ved behov, lages en midlertidig krone. Etter innsetting av implantatet, kreves det en tilhelingsperiode på ytterligere noen måneder før det kan settes på krone eller bro.

Proteser
Proteser er det vi kaller avtakbare tannerstatninger eller gebiss.

Helproteser
Helprotese erstatter tenner i en tannløs kjeve. Protesene er "økonomisk rimelige" og raske å fremstille. Siden helprotesene er avtakbare, kan de føles løse og krever derfor tilvenning. En protese kan også redusere smaksinntrykk.

Protesen i akryl trenger daglig rengjøring, samt regelmessige besøk hos tannlege for å kontrollere protesens tilpasning og underliggende slimhinner hos protesebrukeren.

Alternativet til helproteser er implantater for å få feste til en bro eller bedre feste for protesen.

Delproteser
Delprotese (partiell protese) kan på lik linje med en bro erstatte manglende tenner i en kjeve, men er avtakbar og løs. Fordelen er at man slipper å slipe på festetennene, slik at behandlingen er reversibel. En partiell protese er en rimeligere behandling enn en bro. En ulempe er at det ofte er synlige metallklammere/kroker på festetennene, samt at delprotesen som nevnt er løs. Delprotesen sitter imidlertid bedre fast i munnen enn helprotesen pga. av klammerene.

Alternativet til en delprotese er en bro eller ett/flere implantater.

Rotfylling
Ved rotfylling (endodontisk behandling), blir tannens nerve fjernet og rotkanalen(e) renset, opparbeidet og til slutt fylt med et rotfyllingsmateriale. Dette foregår i en eller flere seanser.

Det kan være flere årsaker til at det er nødvendig å rotbehandle en tann. De to vanligste årsakene er dype hull (grav karies) og store gamle fyllinger som har irritert nerven i tannen. Dette gir en betennelsesreaksjon i tannen og omliggende vev. Denne betennelsen må fjernes før rotkanalen(e) tettes igjen.

Betennelsesreaksjonen i tannen er ikke alltid ledsaget av smerter, men kan oppdages tilfeldig av tannlegen på røntgenbilder og lignende. Karakteristiske tegn på at en tann må rotfylles er tyggeømhet, temperatursensibilitet, røntgenologiske tegn og ikke minst tannpine.

En rotfylt tann trenger en toppfylling for å tette rotfyllingen. Er tannen svekket, bygges tannen opp med for eksempel en stift og en krone.

En rotfylling er vanligvis en smertefri behandling, men noen betente tenner kan være vanskelige å bedøve. Med god tid og riktig bedøvelse (anestesi) oppnår man likevel smertefri behandling.

Fjerning av visdomstenner/uttrekning
Vi utfører uttrekning av tenner, samt spalting og kirurgisk fjerning av delvis retinerte (ikke fullstendig frembrudte) visdomstenner. Retinerte visdomstenner og annen tann- og kjeve- kirurgi henviser vi til egen oralkirurg.

Estetisk tannbehandling (bleking av tenner, tannsmykker og lignende)
Estetisk tannbehandling består blant annet av å fjerne misfarging på tennene ved ulike metoder.

Bleking
Vi utfører indre bleking av enkelt-tenner som har blitt misfarget etter rotfylling eller slag.

Bleking av samtlige tenner i overkjeve og/eller underkjeve tilbys også. Her blir det laget en plastavstøpning (skinne) som formes til hver kjevehalvdel. Denne tas vanligvis med hjem der den fylles med blekemiddel og plasseres i munnhulen i et gitt antall timer pr. døgn i 1-2 uker. Gule og brune nyanser er lettere å bleke enn grå og blå nyanser. Ulempen med bleking er en viss risiko for ising. Behandlingen bør kombineres med fluorskylling.

Tannsmykker
Tannsmykker i alle varianter kan limes på tenner.

Behandling av tannkjøttssykdommer
Periodontitt ("pyrrea") er den vanligste tannkjøttssykdommen. Tilstanden utvikler seg over tid og ofte er ikke pasienten klar over dette før sykdommen har kommet så langt at tennene løsner. Periodontitt starter som en betennelse i selve tannkjøttet som følge av bakterier i plakket/belegget. Hos disponerte individer kan betennelsen utvikle seg videre. Dette fører til at fibrene, som fester tannen til kjeven, og selve benet rundt tannen brytes ned. Det dannes en lomme mellom tann og tannkjøtt som gradvis blir dypere, før tannen løsner og faller ut. Karakteristiske sykdomstegn er lettblødende, rødt og hovent tannkjøtt, deretter over tid mobile/løse tenner og vond lukt.

Tilstanden krever omfattende og langvarig behandling hos tannlege/tannpleier, eventuelt spesialist, samt nitidig renhold utført av pasienten selv.

Noe av utgiftene som pasienten har til periodontal behandling, blir refundert av Folketrygden. Det er også mulig å få skattefradrag dersom utgiftene til periodontal behandling er store.

Bittskinne
Undersøkelser viser at fire av ti personer presser eller gnisser tenner spesielt om natten. Det kan gi hodepine, ømhet i kjeve og nakkemusklene, samt nedslitte tenner.

Tilstanden krever mye informasjon, avspenningsøvelser og eventuelt en individuell tilpasset bittskinne til bruk om natten. Bittskinne gir vanligvis avlastning til kjeveleddet og muskelaturen rundt, samt at den hindrer videre slitasje av tennene.

Helfo har gode refusjonstakster til bittskinner. Dersom pasienten er plaget av ømhet i kjeve/nakke muskelatur og eventuelt hodepine.

 


Kjelsåsveien 7 - 0488 OSLO -Telefon: 22 15 30 00 - Telefaks: 22 15 29 00
E-post: post@tannlegepraksis.no
E-post

 

 
 
 

 

Timebestilling
22 15 30 00

 

 

Åpningstider:

Mandag-Torsdag
Fredag
lørdag

08:00-20:00
08:00-16:00
09:00-14:00

* Tar imot nye pasienter
* Akutthjelp