Gratis parkering!

På parkeringsplassen utenfor tannlegepraksisen, som ligger i 2. etasje over Rema 1000, er det gratis parkering inntil to timer.
Ved behov utover dette, låner vi ut parkeringsoblat.
Alle kunder får derfor gratis parkering.

 


Kjelsåsveien 7 - 0488 OSLO -Telefon: 22 15 30 00 - Telefaks: 22 15 29 00
E-post: post@tannlegepraksis.no
E-post

 

 
 
 

 

Timebestilling
22 15 30 00

 

 

Åpningstider:

Mandag-Torsdag
Fredag
lørdag

08:00-20:00
08:00-16:00
09:00-14:00

* Tar imot nye pasienter
* Akutthjelp